Friday, June 22

Persembahan Pembukaan Minggu Kerjaya 2012 AUCMS

TIG telah diberi kepercayaan untuk membuat persembahan pembukaan Minggu Kerjaya 2012 AUCMS pada 19 Jun lalu. Walaupun TIG hanya dimaklumkan dalam masa yang singkat, namun anak-anak ini memberi kerjasama yang bagus. Terima kasih kepada ibubapa, anak-anak TIG dan tak lupa juga kepada guru-guru yang terlibat. Terima kasih juga di rakamkan kepada En. Anas dan pihak AUCMS kerana memberi kepercayaan kepada TIG.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...