Wednesday, January 26

Beri Peluang Anak-Anak Bermain

Bagi kanak-kanak = bermain merujuk kepada aktiviti yang dilakukan oleh mereka sepanjang hari. “ Playing is living and living is playing” iaitu menganggap aktiviti bermain sebagai kehidupan mereka, dan kehidupan adalah dengan bermain

Faedah-faedah bermain kepada kanak-kanak

1. Membina kemahiran sosial dan emosi kanak-kanak
2. Membina kemahiran bahasa
3. Membina kemahiran berfikir
4. Meningkatkan kemahiran berkomunikasi
5. Kebolehan merancang dan menyelesaikan masalah
6. Berimaginasi dan kreatif
7. Kanak-kanak dapat belajar untuk mengambil giliran,kongsi tanggungjawab dan
menyelesaikan masalah dengan kreatif
8. Meningkatkan empati
9. Memahami perasaan orang lain
10. Bina keyakinan diri
11. Kanak-kanak boleh mengajuk dengan baik apa yang dikatakan oleh ahli keluarga
dan guru
12. Dapat perkataan baru semasa bermain
13. Dapat belajar perkataan yang membantu kanak-kanak dalam mencipta cerita dan
permainan
14. Membantu dalam proses membaca dan menulis kelak
15. Tambah perbendaharaan kata apabila bermain secara tematik
16. Dalam masa yang sama mereka mengajar perkataan-perkataan baru
17. Mereka dapat belajar tentang komunikasi apabila berbincang idea bermain
dalam situasi yang pelbagai
18. Apabila sekumpulan kanak-kanak bermain bersama mereka dapat berkongsi
pengalaman antara satu sama lain

Dr Mahani
UPSI
petikan diambil dari http://mahani-careandeducate.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...