Friday, February 27

Belajar Membaca Melalui Pendekatan Multisensory

Mengajar anak membaca tidak semesti menggunakan buku atau bahan-bahan bercetak semata-mata. Kemahiran membaca boleh dibentuk melalui pendekatan, kaedah dan medium yang berbagai. Rangsangan yang diberikan kepada pelbagai deria yang ada (sentuh, pandang, dan dengar) akan meningkatkan dan mempercepatkan pemahaman anak-anak kepada asas-asas kemahiran membaca.
Untuk menguasai kemahiran membaca dengan baik seseorang kanak-kanak itu perlulah dirangsang deria pandang dan deria dengarnya. Ini kerana melalui deria pandang anak-anak akan kita perkenalkan dengan bentuk-bentuk huruf... sementara deria dengar pula memberikan maklumat bunyi (fonik) huruf yang dilihatnya. Untuk lebih menarik dan tidak membosankan anak-anak, ajarlah sambil menyanyikan lagu-lagu fonik yang menghiburkan.
Cubalah...!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...